4H-järjestö

4H on lapsia ja nuoria varten

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

 • Uusi strategiamme on kasvun strategia. Tavoitteemme on, että 4H on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen harrastus sekä vahva toimija maaseudulla ja kaupungeissa.
 • 4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa.
 • Kestävä elämätapa tarkoittaa 4H:ssa ruokakasvatusta, nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.
 • Tekemällä oppiminen on 4H-järjestön kasvatusajattelun ydin. Meillä lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot Hands, Head, Heart ja Health sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.

Suomen 4H-liitto/Laura Halvari

Tavoitteet ovat askelmerkkejä tulevaisuuteen

4H:n strategiassa asettamat tavoitteet ovat askelmerkkejämme kohti tulevaisuutta. Ne kertovat, mitä teemme ja mihin asioihin haluamme keskittyä. Strategiakaudelle 2020–2022 4H-järjestöllä on kolme tavoitetta:

 • 4H-järjestönä uskomme menestykseen, jonka perustana ovat innostavat ihmiset ja laadukas toiminta.
 • Ajattelemme, että lasten ja nuorten hyvinvointia viedään parhaiten eteenpäin yhteistyössä. Haluamme olla kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani.
 • Positiivinen ja vetovoimainen järjestö on tavoitteemme, johon sitoudumme kaikessa toiminnassa rakentamalla yhteistä positiivista tapaa viestiä ja toimia.


Mihin keskitymme vuosina 2020–2022?

 • Toteutamme avaintuotteiden – Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys – kautta toimintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille.
 • Painotamme toimintamme kehittämisessä kestävään elämäntapaan liittyviä aihealueita: ruoka, metsä ja luonto sekä kädentaidot.
 • Kehitämme 4H-akatemiaa nuorten oppimisympäristönä, missä opitut asiat tulevat näkyviksi opintopisteiden ja osaamismerkkien kautta.
 • Nuorten työllistämisessä kohderyhmämme on erityisesti alle 18-vuotiaat. Otamme käyttöön uusia välineitä ja tapoja työllistää nuoria sekä kehitämme 4H-yrittäjyyttä tukevia toimintamalleja.
 • Vahvistamme jäsenyyden merkitystä, sillä 4H-harrastus ja työllistäminen perustuvat jäsenyyteen.
 • Vahvistamme eri-ikäisten vapaaehtoisten ja perheiden roolia nuorisotyön avaintuotteiden ja muun toiminnan tukena. Vapaaehtoiset ovat mukana tekemässä työtä lasten ja nuorten hyväksi kerhojen ja leirien ohjaajina, nuorten valmentajina, yritysohjaajina sekä isäntäperheinä.
 • Toteutamme vaikuttavaa ja monikanavaista viestintää siten, että 4H-toiminta näkyy laajasti eri kanavissa. Mukana viestimässä ovat nuoret, vapaaehtoiset ja toimihenkilöt. Valtakunnallinen viestintä tukee valittuja painopistealueita ja nostaa järjestön laadukkaita sisältöjä.
 • Etsimme aktiivisesti uusia kumppanuuksia, jotka jakavat arvomme ja ovat kanssamme rakentamassa lasten ja nuorten kestävää kasvua.