Tietoa meistä

Vieremän 4H-yhdistys perustettiin vuonna 1943, jolloin sitä kutsuttiin Vieremän maatalouskerhoksi. Vuonna 1972 nimi vaihdettiin kuvaamaan kansainvälistä nimeä.

4H:n juuret ovat maataloudessa, se näkyy niin täällä Vieremällä kuin myös Yhdysvalloissa, josta 4H-toiminta on alunperin lähtöisin. Toiminta on kuitenkin muuttunut ja se on hyvin monipuolista. 4H:n toiminta on nykyään myös tärkeä ja iso osa nuorisotyötä maalla ja  kaupungissa.

4H-toiminta on ollut alusta saakka poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta 


Mitä Vieremän 4H-yhdistys tekee?

Vieremän 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerhoja, leirejä, koulutuksia, kursseja sekä työmahdollisuuksia. 

Olemme myös aktiivisesti mukana osallistumassa erilaisiin tapahtumiin ja kylän toimintaan.

Meillä toimii aktiivisesti kotityöpalvelu, jossa työntekijöinä sekä aikuisia, että nuoria.

4H:n arvoja ovat:

HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.

HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.

HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.