Tietoa meistä

Vieremän 4H-yhdistys perustettiin vuonna 1943, jolloin sitä kutsuttiin Vieremän maatalouskerhoksi. Vuonna 1972 nimi vaihdettiin kuvaamaan kansainvälistä nimeä.

4H:n juuret ovat maataloudessa, se näkyy niin täällä Vieremällä kuin myös Yhdysvalloissa, josta 4H-toiminta on alunperin lähtöisin. Toiminta on kuitenkin muuttunut ja se on hyvin monipuolista. 4H:n toiminta on nykyään myös tärkeä ja iso osa nuorisotyötä maalla ja  kaupungissa.

4H-toiminta on ollut alusta saakka poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta 


Mitä Vieremän 4H-yhdistys tekee?

Vieremän 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille kerhoja, leirejä, koulutuksia, kursseja sekä työmahdollisuuksia. 

Olemme myös aktiivisesti mukana osallistumassa erilaisiin tapahtumiin ja kylän toimintaan.

4H:n arvoja ovat:

HEAD – Harkinta Kehitämme jatkuvasti omaa itsenäistä ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

HANDS – Harjaannus Harjoittelemme käytännön ja käden taitoja. Olemme yritteliäitä ja aktiivisia.

HEART – Hyvyys Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa. Pidämme huolta itsestämme ja toisistamme. Olemme avarakatseisia sekä yhteistyötaitoisia.

HEALTH – Hyvinvointi Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille. Olemme valmiita hyviin tekoihin omassa lähiympäristössämme ja laajemmin maailmassa.