YTY-hanke

Hanke on päättynyt. 

YTY Yritystä ja tekoja yhdessä -hanke

Yritystä ja Tekoja Yhdessä -hanke on Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden ja Varpaisjärven 4H-yhdistysten toteuttama kaksivuotinen (1.8.2016 - 30.9.2018) hanke, joka juurruttaa nuoria kotiseudulleen, tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä ja hoivaa ikäihmisille.

Hankkeessa nuorista kootaan toimintaryhmiä, joille tarjotaan omalla kotiseudullaan maaseutuyrittäjyyttä edistävää erilaisten kylätapahtumien organisointiin liittyvää koulutusta ja ikäihmisten hyvinvointikoulutusta. Koulutusten jälkeen nuorten toimintaryhmät järjestävät kylien ikäihmisille ja muille kyläläisille heidän tarpeistaan lähtevää viriketoimintaa, joka tukee myös omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille.

Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Ylä-Savoon uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. YTY-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

 

YTY-hanke järjestää nuorille työelämäkoulutuksia, jotka valmentavat nuoria työskentelemään kesätöissä, sekä vaikkapa ilta- ja viikonlopputöissä koulunkäynni ohessa. Koulutukset tarjoavat perusosaamisen kunkin koulutuksen aihealueesta, ja koulutuspäivän aikana harjoittelemme työtehtäviä myös käytännössä. Koulutuspäivät päättyvät yhteiseen vapaampaan ohjelmaan, esim. Paintball, keilaus, Megazone ym.

Nuorten koulutukset ovat maksuttomia ruokailuineen. Koulutuksiin järjestetään yhteiskyydit. Lisätietoa ja ilmoittautumiset omaan paikalliseen 4H-yhdistykseen, ks. yhteystiedot.

 

Vieremän 4H-yhdistys tarjoaa YTY-palvelua kaikille vieremäläisille yli 75-vuotiaille juhlavuoden kunniaksi! Katso lisää https://vierema.4h.fi/?x161283=259733
Yritystä ja Tekoja Yhdessä